www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

วิญญู วานิชศิริโรจน์

ชื่อจริง : วิญญู วานิชศิริโรจน์ ,
นามปากกา :
เว็บไซต์ :

ประวัติการศึกษา
          จบการศึกษามาจากหลายสถาบันและหลากหลายสาขา ช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พาณิชศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประวัติการทำงาน / ผลงาน

          ผลงานด้านงานสถาปัตยกรรม มีผลงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหลายชิ้น ทั้งในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ สถาปนิกวางผังแม่บท และสถาปนิกโครงการ ตัวอย่างผลงานการออกแบบที่สำคัญ คือ อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ริมแม่น้เจ้าพระยา วางผังแม่บทโครงการ BITEC และกำลังทำหน้าที่สถาปนิกโครงการโรงแรม 5 แห่งในประเทศไทย โดยมีจำนวนห้องพักโดยรวมมากว่า 1,000 ห้อง

 
          กิจกรรมพิเศษ ทำหน้าที่ด้านสังคมให้กับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยดำรงตำแหน่งประธานข้อมูลข่าวสาร, กรรมาธิการฝ่ายวิชาชีพ, ประธานคณะทำงานการจัทำรายการประกอบแบบก่อสร้างมาตรฐาน และเลขาฯคณะทำงานคู่มือมาตรฐานเขียนแบบก่อสร้าง และทำหน้าที่ด้านอนุรักษ์พลังงานของประเทศหลายหน้าที่ เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านกรอบอาคาร, การจัดการพลังงาน, โครงการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้พลังงานในอาคาร, คณะผู้ตรวจสอบรายงานการวิจัยเรื่องพลังงานของสำนักนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ, คณะผู้เชี่ยวชาญกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์

 
          หน้าที่ทางสังคมที่สำคัญคือ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ หมอบ้าน ให้บริการประชาชนในการตอบคำถามเกี่ยวกับบ้านทั้งในงานสถาปนิกและในรายการวิทยุ FM 96.5 MHz คลื่นความคิด อีกทั้งเป็นผู้บรรยายพิเศษของสถาปัตยกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง

   
          งานเขียนบทความ เป็นผู้เขียนบทความวิชาการด้านสถาปัตยกรรมจำนวนหลายบทความ โดยได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เช่น วารสารอาษา, home care, arch & idea และวารสารข่าวช่าง

 
          ประสบการณ์การตรวจรับบ้าน เป็นผู้ที่มีประสบการณืตรงเกี่ยวกับการซื้อและตรวจรับบ้านมานานกว่า 20 ปี เริ่มตั้งแต่ได้ซื้อบ้านหลังแรกเป็นทาวน์เฮ้าส์ หลังที่สองเป็นบ้านแฝด แล้วมาเป็นบ้านแฝดเมื่อแปดปีก่อน และล่าสุดคือห้องชุดในคอนโดมิเนี่ยมพักอาศัยกลางเมืองเมื่อประมาณสามปีที่ผ่านมา ผนวกกับความรู้ทางช่างจากที่ได้ร่ำเรียนมาและการทำงานเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง ทำไห้เป็นผู้ที่รู้เรื่องดีที่สุดคนหนึ่งในเรื่องของวิธีการตรวจรับบ้านเลยทีเดียว


 

รางวัลที่เคยได้รับ
 


อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

อธิบายศัพท์ องค์ประกอบและวิธีอ่านแบบก่อสร้าง เพื่อสื่อสารกับสถาปนิก ผู้รับเหมา และคนในวงการก่อสร้างอย่างเข้าใจ...

 

สร้างบ้านให้ตรงใจ
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง 

ซื้อบ้านได้ถูกใจ
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

เนื้อหาครบถ้วนเกี่ยวกับการซื้อบ้านจัดสรรแบบสั่งสร้างกับแบบสร้างเสร็จก่อนขาย

 

ตรวจสุขภาพคอนโดก่อนรับโอน
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง

คำแนะนำของการตรวจสอบงานในขั้นตอนสุดท้ายก่อนลงนามรับห้องชุด จากประสบการณ์ของสถาปนิกมืออาชีพ

 

ตรวจสุขภาพบ้านก่อนรับโอน
ผู้เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ประเภท : บ้านและสวน/DIY/คู่มือช่าง 

Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086