www.amarinpocketbook.com
  
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลสำนักพิมพ์
KIDS ฉลาด
Rose Publishing
short cut
Spell
Springbooks
Steps
แพรวสำนักพิมพ์
แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก
สำนักพิมพ์นิตยสารแพรว
สำนักพิมพ์เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน
สำนักพิมพ์แพรวเอนเตอร์เทน
สำนักพิมพ์อมรินทร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ Cuisine
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
สำนักพิมพ์อมรินทร์ท่องโลก
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์อรุณ
สำนักพิมพิมพ์อมรินทร์ How To
สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์
 
สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน หนังสือของสำนักพิมพ์ »

มุ่งสร้างสรรค์หนังสือเพื่อเยาวชน ทั้งหนังสือที่ให้ความรู้และวรรณกรรม

โดยคัดสรรหนังสือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทย

ให้เยาวชนไทยได้รู้จักและซาบซึ้งกับวรรณกรรมที่เด็กๆ ทั่วโลกประทับใจ

รวมทั้งส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมเยาวชนของนักเขียนไทยอีกด้วย

 


      จุดกำเนิด สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

 

ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๗

 

เพื่อคัดสรรหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กเยาวชน และกลุ่มผู้อ่านที่ชื่นชอบงานวรรณกรรมเยาวชน โดยมีผลงานเล่มแรกคือ “เบ๊บ หมูเลี้ยงแกะ” ผลงานในปีแรกเน้นไปที่เด็กระดับประถม หลังจากนั้น จึงขยายออกสู่ฐานผู้อ่านที่กว้างขึ้น ทั้งในส่วนของเนื้อหา และประเภทของหนังสือ

 

โดยมีแนวทางของสำนักพิมพ์ในระยะแรกว่า “จินตนาการอ่านสนุก” หนังสือของสำนักพิมพ์ในช่วง ๕ ปีแรก จึงเป็นวรรณกรรมหลากหลายแนว ซึ่งจะสร้างความสนุกในการอ่าน และ สอดแทรกอย่างกลมกลืนด้วยจินตนาการ สาระ ความรู้ จริยธรรม รวมทั้งกระตุ้นให้เด็กเกิดคำถามและความคิดใหม่ๆในทางสร้างสรรค์

 
เมื่อสำนักพิมพ์มีผลงานมากขึ้น สม่ำเสมอ และเป็นที่รู้จัก เราจึงขยายกลุ่มผู้อ่านและกลุ่มหนังสืออีกครั้ง ด้วยการคัดเลือกหนังสือแนวความรู้ สำหรับเด็กระดับประถม ด้วยชุดการ์ตูนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเพศศึกษา รวมทั้งระดับมัธยม ด้วยชุด พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ และขณะเดียวกัน แม้จะเป็นการให้ความรู้ สำนักพิมพ์ฯก็ยังยึดมั่นในหลักการเดิม คือต้องอ่านสนุก และให้จินตนาการ แนวทางของสำนักพิมพ์ในระยะที่สอง จึงเปลี่ยนเป็น “เรียนรู้คู่จินตนาการ” มาจนกระทั่งปัจจุบัน


และที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงก้าวที่สองของสำนักพิมพ์ ก็คือการเลือกเฟ้นวรรณกรรมเยาวชนโดยนักเขียนไทย ผ่านการจัดประกวดวรรณกรรมเยาวชนในโครงการนายอินทร์อะวอร์ด ซึ่งทำให้เรามีผลงานคุณภาพของนักเขียนไทยออกมาอีกหลายเล่ม รวมทั้งเล่มอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการประกวดโดยตรง

 


คณะทำงาน สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน

 

เริ่มก่อตั้งโดยมี คุณสุภาวดี โกมารทัต เป็นบรรณาธิการอำนวยการ และเป็นผู้ให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องการเลือกหนังสือ รูปแบบของหนังสือ และแนวทางของสำนักพิมพ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นสำนักพิมพ์คุณภาพ เพื่อการเติบโตของเด็กและเยาวชนไทย

 

ปัจจุบันคณะทำงานของสำนักพิมพ์ ยังคงยึดมั่นในหลักการและนโยบายที่คุณสุภาวดีเป็นผู้วางไว้ให้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
บรรณาธิการคนแรกของสำนักพิมพ์คือ คุณอริยา ไพฑูรย์ ซึ่งทำหน้าที่คัดสรรหนังสือมาเป็นเวลา ๑๐ ปี จนกระทั่งในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีบรรณาธิการคนใหม่ คือคุณวาสนา นิ่มนวล มารับช่วงต่อ โดยมีคุณอริยา ไพฑูรย์ คุณนฤมล อิทธิวิวัฒน์ และคุณนาคินทร์ รัชฏสุวรรณ รับหน้าที่บรรณาธิการในบางเล่ม

 

แต่ทั้งหมดก็ยังคงดำเนินงานตามนโยบายเบื้องต้นของสำนักพิมพ์ นั่นคือ “จินตนาการอ่านสนุก” และ “ความรู้คู่จินตนาการ” อย่างไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่ปรัชญารวมในการทำงานของบริษัทซึ่งคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ได้วางรากฐานไว้ให้ “เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม” เนื่องจากเราตระหนักดีว่าสังคมจะรุ่งโรจน์และมีความสุขได้ ก็ด้วยรากฐานแห่งการอ่านที่สั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็กนั่นเอง


 


Home  |  Contact  |  Link  |  Privacy Policy  |  Site map

AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

Copyright © 1994-2004 Amarin Printing & Publishing Public Company Limited. E-commerce Registration #0108114713086